Videopromotering for sosiale media

Promotering drives av Bent K. Michaelsen fra Stavanger. Internett er kontoret hans, hele landet er nedslagsfeltet hans. Video, bilder, tekst og nett.,